fbpx

HEAVENESS

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI HEAVENESS

A. Kim jesteśmy?

Jesteśmy Heaveness i świadczymy usługi lifestyle’owe, takie jak aplikacja Heaveness. Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników i innych partnerów. Robimy to, aby dobrze służyć naszym klientom i osiągać zamierzone cele. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich naszych procesów przetwarzania, również jeżeli odbywa się to we współpracy z innymi stronami (np. w przypadku wydarzenia lub spotkania). W niniejszym oświadczeniu objaśniamy między innymi, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy, dlaczego to robimy oraz jakie prawa Ci przysługują.

B. Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Jeżeli korzystasz z aplikacji Heaveness, przetwarzamy Twoje dane osobowe, m.in. w celu optymalnego świadczenia oferowanych usług oraz spełniania Twoich oczekiwań. Możemy przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, więzi rodzinne, dane o zwierzętach domowych, szczególne wydarzenia życiowe, dane o użytkowaniu, dane o zakupach i płatnościach, wiadomości wprowadzane przez Ciebie, wiadomości innych użytkowników zawierające wzmiankę o Tobie, materiały wizualne i inne informacje nam przekazywane.
Przetwarzamy te dane przede wszystkim w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z aplikacji Heaveness. Np. poprzez wyświetlanie innym użytkownikom Twojego nazwiska, wiadomości publicznych i zdjęć, na których jesteś.
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wysyłania biuletynu, w którym informujemy np. o nowych funkcjach. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w celu ulepszania aplikacji i innych naszych usług.
Dodatkowo możemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail lub kontaktowania się z Tobą w inny sposób, np. przez media społecznościowe i inne strony internetowe. W tym celu możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami.
Dane możemy wykorzystywać również w inny sposób: przekazywać je organom rządowym bądź wykorzystywać je w postępowaniach sądowych, których jesteś stroną.
Odmowa podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwia utworzenie konta. Wszystkie pozostałe dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.

C. Udostępnianie danych stronom trzecim

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim. Są to wyżej wymienione strony oraz nasze podmioty przetwarzające. Może to być firma utrzymująca serwery, na których działa aplikacja, oraz system obsługujący wysyłkę naszego biuletynu. Jeżeli podmioty przetwarzające posiadają siedzibę w kraju poza Unią Europejską, poprzez pisemne porozumienia gwarantujemy, że Twoje dane będą chronione w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej.

D. Podstawy przetwarzania

Wyżej wymienione procesy przetwarzania odbywają się w oparciu o co najmniej jedną z niżej wymienionych podstaw prawnych:
• wykonanie zobowiązania prawnego;
• wykonanie zawartej z Tobą umowy;
• za Twoją zgodą;
• na potrzeby interesu prawnego.

E. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania.

F. Twoje prawa

Masz prawo zażądać wykazu swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Jeżeli wykaże on, że dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieważne, możesz wnieść o ich korektę lub usunięcie. Masz również prawo złożyć zażalenie na nasze przetwarzanie danych osobowych oraz wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Pełen wykaz Twoich praw znajdziesz na strona internetowa Urzędu Ochrony Danych (Autoriteit Persoonsgegevens). Tam możesz również kierować zażalenia dotyczące przetwarzania danych.

G. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności było ostatnio aktualizowane dnia 8 listopada 2019 r. W dowolnym momencie możemy zmienić jego treść. Poinformujemy Cię, jeśli zmiany te będą istotne.

H. Dane kontaktowe

Heaveness B.V. stanowi administratora odpowiedzialnego za wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych w aplikacji Heaveness. Pytania lub skargi można kierować pod adres info@heaveness.com.

Scroll naar boven