fbpx

Privacyverklaring

A. Wie zijn wij?

Wij zijn Heaveness en je kunt bij ons terecht voor lifestylediensten zoals de Heaveness-app. Wij verwerken persoonsgegevens over onze gebruikers en andere relaties. Wij doen dit om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In deze verklaring leggen we onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen, en wat jouw rechten zijn.

B. Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom

Als je Heaveness gebruikt, verwerken we persoonsgegevens over jou, dit doen we onder andere om de aangeboden diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten op jouw wensen. We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens over jou verwerken: naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, familiebanden, gegevens over je huisdieren, speciale levensgebeurtenissen, gebruiksgegevens, aankoop- en betaalgegevens, door jou ingevoerde berichten, berichten van andere gebruikers waarin jij wordt genoemd, beeldmateriaal en andere informatie die je ons verstrekt.

We verwerken deze gegevens in de eerste plaats om jou en andere gebruikers in staat te stellen om gebruik te maken van Heaveness. Bijvoorbeeld door jouw naam en openbare berichten aan andere gebruikers te laten zien, en foto’s te tonen waarop jij bent afgebeeld.

Daarnaast gebruiken wij je gegevens om je onze nieuwsbrieven te sturen, waarin we je bijvoorbeeld vertellen over nieuwe functies. Ook kunnen we je persoonsgegevens gebruiken voor verbetering van de app en onze andere dienstverlening.

Verder kunnen we je gegevens gebruiken om je marketingmails te sturen. of om je op andere wijze te benaderen, bijvoorbeeld via sociale media en andere websites. Daarvoor kunnen we samenwerken met andere bedrijven.

We kunnen gegevens ook op andere manieren gebruiken: zo kunnen we ze aan overheidsinstanties verstrekken, of gebruiken in een gerechtelijke procedure als jij daarin partij bent.

Zonder je naam en e-mailadres op te geven, kun je geen account aanmaken. Alle andere persoonsgegevens verstrek je op vrijwillige basis.

C. Verstrekking aan derden

We kunnen je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Aan de hierboven genoemde partijen, maar ook aan onze verwerkers. Daarbij kun je denken aan het bedrijf dat de servers verzorgt waarop onze app draait, en het systeem voor verzending van onze nieuwsbrief. Als verwerkers gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie, waarborgen we met schriftelijk vastgelegde afspraken dat je gegevens toch net zo goed worden beschermd als in de Europese Unie.

D. Grondslagen van de verwerkingen

De hierboven genoemde verwerkingen verrichten we op basis van een of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting;
om onze overeenkomst met jou uit te voeren;
met jouw toestemming;
ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang.

E. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden.

F. Je rechten

Je hebt het recht een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Als daaruit blijkt dat gegevens onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kun je vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking
van persoonsgegevens, en je kunt je toestemming voor verwerking intrekken. Voor een volledig overzicht van je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook terecht met klachten over onze verwerking van je gegevens.

G. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 november 2019. We kunnen deze op elk moment wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je daarvan op de hoogte stellen.

H. Contactgegevens

Heaveness B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in de Heaveness-app. Bij vragen of klachten kun je contact met ons opnemen via info@heaveness.com.

Scroll naar boven